POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIA DATELOR

Respectand prevederile legislatiei in vigoare, societatea INSERYAL SL Unipersonal, societatea responsabila de acest site web, in continuare fara distinctie Societatea sau persoana responsabila, se obliga sa adopte masurile tehnice si organizatorice necesare, in functie de nivelul de securitate corespunzator riscului. a datelor colectate pe acest site web www.inseryal.es

1.- IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE CONTROLATORULUI DE DATE.

Pentru a gestiona orice problemă care decurge din utilizarea acestui site web, puteți contacta INSERYAL, SL Unipersonal, cu sediul social la Avenida de Francia nr. 51, 1º-1ª, 46023 Valencia, cu CIF. B-98013071, direct la adresa menționată, prin intermediul site-ului propriu-zis, prin trimiterea unui e-mail la adresa info@inseryal.es

2.- NORMATIV.

INSERYAL, SL Unipersonal se angajează să protejeze confidențialitatea clienților săi și să prelucreze datele cu caracter personal colectate ale acestora, cu respectarea reglementărilor în vigoare și anume: Regulamentul general privind protecția datelor, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie. , 2016 (RGPD) și Legea organică 3/2018 privind protecția datelor cu caracter personal și garantarea drepturilor digitale, aprobată la 5 decembrie 2018 (LOPDGDD) și Legea 34/2002, din 11 iulie, servicii societății informaționale și comerț electronic (LSSI). -CE).

3.- COLECTAREA DATELOR.

INSERYAL, SL Unipersonal colectează datele dumneavoastră cu caracter personal prin diferite mijloace, și anume:

● Prin formularele de pe site-urile dvs. web;

  • Prin e-mailurile pe care le poți trimite la adresele de e-mail ale companiei;
    • Prin comunicare telefonică și/sau chat WhatsApp, tu fiind cel care furnizează datele.

Respectand prevederile articolelor 7 LOPDGDD si 8 din RGPD, doar cei peste 14 ani isi pot da acordul pentru prelucrarea datelor lor personale in mod legal de catre INSERYAL, SL Unipersonal. Daca este vorba de un minor sub 14 ani, acordul parintilor sau tutorilor va fi necesar pentru tratament, iar acesta va fi considerat legal doar in masura in care acestia l-au autorizat. De asemenea, persoana interesata este responsabila de veridicitatea datelor furnizate.

4.- PRINCIPII APLICABILE PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei interesate va fi supusă următoarelor principii prevăzute la articolele 4 și 5 din LOPDGDD și articolul 5 din RGPD:

Principiul legalității, loialității și transparenței: acordul părții interesate va fi solicitat în orice moment în urma unor informații complet transparente despre scopurile pentru care sunt colectate datele cu caracter personal.

Principiul limitării scopului: datele cu caracter personal vor fi colectate în scopuri specifice, explicite și legitime.

Principiul minimizării datelor: datele cu caracter personal colectate vor fi doar strict necesare în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.

Principiul acurateții: datele personale trebuie să fie exacte și mereu actualizate.

Principiul limitării perioadei de conservare: datele cu caracter personal vor fi păstrate numai într-un mod care să permită identificarea părții interesate pentru timpul necesar scopurilor prelucrării acestora.

Principiul integrității și confidențialității: datele personale vor fi tratate într-un mod care să le garanteze securitatea și confidențialitatea.

Principii de responsabilitate proactivă: Operatorul de date va fi responsabil să se asigure că sunt îndeplinite principiile de mai sus.

5.- CATEGORII DE DATE PERSONALE.

Datele personale care fac obiectul prelucrarii sunt intotdeauna furnizate de catre persoana interesata si sunt urmatoarele: Nume, prenume, adresa de email si numar de telefon.

6.- SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR.

Scopul colectării și prelucrării Datelor cu Caracter Personal ale părții interesate sau părții interesate este de a răspunde solicitării de informații despre serviciul solicitat și gestionarea ulterioară a relației contractuale și/sau comerciale.

Alte scopuri pentru care INSERYAL, SL Unipersonal poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal sunt:

-Prelucrarea datelor părților interesate pentru întocmirea contractelor.

-Prelucrarea datelor pentru facturare si administrarea relatiei comerciale si/sau contractuale.

-Acordați atenție solicitărilor dvs. de informații atunci când le solicitați.
– Faceți posibilă înregistrarea ca parte interesată pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului web atunci când completați formularul relevant.
– Permiteți participarea dumneavoastră la eventualele tombole și promoții desfășurate prin intermediul site-ului, atunci când vă înregistrați pentru acestea.
– Cunoaște-ți nivelul de satisfacție și obține comentarii cu privire la experiența ta în relația cu compania noastră.

– Vă trimiteți comunicări comerciale electronice și neelectronice care vă permit să rămâneți la curent cu ofertele și promoțiile INSERYAL, SL Unipersonal și, acolo unde este cazul, companiilor afiliate acesteia, cu condiția să vă fi dat acordul pentru a face acest lucru.

Utilizarea datelor dumneavoastră pentru profilare nu este planificată.

7. – BAZA LEGALĂ A TRATAMENTULUI.

Baza de legitimare a prelucrării datelor mai sus menționate va fi:

-Artă. 6.1.a) RGPD: Consimțământul părții interesate.

 – Art. 6.1.b) RGPD: prelucrarea necesara pentru executarea unui contract la care este parte interesata sau pentru aplicarea la cererea celui interesat a unor masuri precontractuale.

– Tratamentul necesar pentru satisfacerea intereselor legitime urmărite de operatorul de date sau de un terț, cu condiția ca interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale părții interesate să nu prevaleze asupra intereselor menționate.
În cazul în care datele nu sunt prelucrate, executarea contractului sau a scopurilor enumerate nu a putut fi realizată.

Cu ocaziile in care persoana interesata trebuie sau poate sa-si furnizeze datele prin formulare pentru a efectua intrebari, solicita informatii sau din motive legate de continutul site-ului, acesta va fi informat daca completarea vreunuia dintre acestea este obligatorie. esentiale pentru desfasurarea corecta a operatiunii efectuate.

8.- DESTINATII DATELOR PERSONALE.

Datele dumneavoastră personale nu vor fi comunicate decât în cazurile prevăzute de lege. Cu toate acestea, terții care furnizează servicii către INSERYAL SL Unipersonal, cu care a fost semnat un contract de comision de prelucrare a datelor, pot avea acces la aceste date.

Transferul internațional al datelor dumneavoastră nu este prevăzut.

9.- CONSERVAREA DATELOR.

Datele prelucrate de companie în calitate de Operator de date vor fi păstrate pentru timpul necesar pentru menținerea relației dintre companie și dumneavoastră. Odată completat, datele dumneavoastră vor fi păstrate pe perioada stabilită în reglementările aplicabile, care se regăsesc în politica de confidențialitate a fiecărui tratament.

10.- SECRETUL ŞI SECURITATEA DATELOR PERSONALE.

INSERYAL, SL Unipersonal a adoptat măsurile tehnice și organizatorice necesare, în funcție de nivelul de securitate adecvat riscului datelor colectate, astfel încât să fie garantată securitatea datelor cu caracter personal și să se evite distrugerea, pierderea sau alterarea accidentală sau ilicită. datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod, sau comunicarea sau accesul neautorizat la astfel de date.

Cu toate acestea, deoarece INSERYAL, SL Unipersonal nu poate garanta inexpugnabilitatea Internetului sau absența totală a hackerilor sau a altor persoane care accesează în mod fraudulos datele cu caracter personal, Operatorul de date se obligă să informeze fără întârzieri nejustificate partea interesată atunci când se întâmplă acest lucru. este de natură să implice un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. Conform prevederilor articolului 4 din GDPR, prin încălcarea securității datelor cu caracter personal se înțelege orice încălcare a securității care are ca rezultat distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea sau modificarea datelor cu caracter personal transmise, conservate sau prelucrate în alt mod, sau comunicarea sau accesul neautorizat la date spuse.

Datele personale vor fi tratate ca confidențiale de către Operatorul de Date, care se obligă să informeze și să garanteze printr-o obligație legală sau contractuală că respectiva confidențialitate este respectată de către angajații săi, colaboratorii, companiile afiliate și orice persoană căreia i se face accesibilă informațiile.

11.- EXERCITAREA DREPTURILOR.

Vă puteți exercita drepturile de acces, rectificare, ștergere, opoziție, revocare, portabilitate și limitare a prelucrării, cuprinse în RGPD și LOPDGDD, prin trimiterea unei scrisori împreună cu o copie a DNI sau a documentului de identificare echivalent la: INSERYAL, SL Unipersonal , Avenida de Francia nr. 51, 1º-1ª 46023 Valencia SPANIA, sau prin e-mail la info@inseryal.Este sub subiectul „Protecția datelor”. Cererea trebuie să precizeze care dintre aceste drepturi solicită să fie îndeplinite și să fie însoțită de o fotocopie a DNI sau a actului de identificare echivalent.

Dacă considerați că drepturile dumneavoastră nu au fost respectate în mod corespunzător, puteți depune o reclamație la Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor (AEPD), despre care puteți găsi mai multe informații la adresa www.aepd.es

În cele ce urmează sunt descrise fiecare dintre drepturile pe care le puteți exercita împotriva Operatorului de date, recunoscute la articolele 12-18 din LOPDGDD și articolele 15-22 din RGPD:

  • Dreptul de acces: este dreptul părții interesate de a obține confirmarea dacă INSERYAL, SL Unipersonal prelucrează sau nu datele sale cu caracter personal și, în caz afirmativ, de a obține informații despre datele lor personale specifice și despre prelucrarea pe care INSERYAL, SL Unipersonal o are. efectuate sau efectuate, precum și informațiile disponibile despre originea datelor menționate și destinatarii comunicărilor efectuate sau planificate pentru acestea.
  • Dreptul la rectificare: este dreptul persoanei interesate de a li se modifica datele personale care se dovedesc a fi inexacte sau, ținând cont de scopurile prelucrării, incomplete.
  • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): este dreptul persoanei interesate, cu condiția ca legislația în vigoare să nu stabilească altfel, de a obține ștergerea datelor sale personale atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau tratate; persoana interesată și-a retras consimțământul pentru tratament și acesta nu are un alt temei legal; persoana interesată se opune prelucrării și nu există alt motiv legitim pentru a continua cu aceasta; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse cu respectarea unei obligații legale; sau datele cu caracter personal au fost obținute ca urmare a unei oferte directe de servicii ale societății informaționale către un minor cu vârsta sub 14 ani. Pe lângă ștergerea datelor, Operatorul, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costul aplicației, trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a informa pe cei responsabili care prelucrează datele cu caracter personal cu privire la solicitarea părții interesate de a șterge orice link către acele date personale. .
  • Dreptul la limitarea prelucrării: este dreptul părții interesate de a limita prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Partea interesată are dreptul sau obține limitarea prelucrării atunci când contestă acuratețea datelor sale cu caracter personal; tratamentul este ilicit; Operatorul de date nu mai are nevoie de datele personale, dar persoana interesată are nevoie de ele pentru a face reclamații; iar când cel interesat s-a opus tratamentului.
  • Dreptul la portabilitatea datelor: în cazul în care prelucrarea este efectuată prin mijloace automate, persoana interesată va avea dreptul de a primi datele sale cu caracter personal de la Operatorul de date într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și de a le transmite unui alt controlor.tratamentului. Ori de câte ori este posibil din punct de vedere tehnic, Operatorul de date va transmite direct datele celuilalt operator.
  • Dreptul la opoziție: este dreptul părții interesate ca datele sale cu caracter personal să nu fie prelucrate sau ca prelucrarea acestora să fie încetată de către INSERYAL, SL Unipersonal.
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilare: este dreptul părții interesate de a nu face obiectul unei decizii individualizate bazată exclusiv pe prelucrarea automată a datelor sale cu caracter personal, inclusiv pe profilare, cu excepția cazului în care legislația în vigoare stabilește in caz contrar.

11.- ACCEPTARE ȘI MODIFICĂRI ALE ACESTEI POLITICĂ DE CONFIDENTIALITATE.

Este necesar ca partea interesată să fi citit și să fie de acord cu condițiile privind protecția datelor cu caracter personal cuprinse în această Politică de confidențialitate, precum și să accepte prelucrarea datelor sale personale astfel încât Operatorul de date să poată proceda cu aceasta în forma, pe durata perioada si pentru scopurile indicate. Utilizarea site-ului web va implica acceptarea Politicii sale de confidențialitate.

INSERYAL, SL Unipersonal își rezervă dreptul de a modifica Politica de confidențialitate, conform propriilor criterii, sau motivat de o modificare legislativă, jurisprudențială sau doctrinară a Agenției Spaniole pentru Protecția Datelor (AEPD).